Behovet for en endring av Sjøfartsdirektoratets og Kystdirektoratets ansvarsområder og organisering er ikke av ny dato, men er blitt aktualisert etter virvaret rundt «Green Ålesund» og «John R»-forlisene i vinter.

Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsmann og nestleder i Samferdselskomiteen i Stortinget, Ola Røtveit, bekrefter overfor Adresseavisen at partiet vurderer å foreslå en samling av alt ansvar for sikkerhet, beredskap og berging.

Røtveit mener at julens skipsulykker viser at Stortinget bør drøfte situasjonen på et bredt grunnlag. Det er i utgangspunktet Næringsdepartementet og Næringskomiteen på Stortinget som har ansvaret for skipsfarten i Norge.

Havnedirektør Halvar Pettersen i Tromsø har rettet flengende kritikk mot mangelen på overordnet ledelse i forbindelse med bergingen av frakteskipet «John R». Han fastslår at verdifull tid har gått tapt fordi ingen tok det overordnede ansvaret for bergingsarbeidet.

Kystdirektør Øyvind Stene har også uttalt seg i debatten rundt overvåkingen av norskekysten. Han peker på at fem departementer er er involvert på forskjellige stadier i et skipsforlis. I tillegg kommer bergingsselskaper, rederier og forsikringsselskaper. De siste ukenes forliser har avdekket uklare ansvarsforhold og grenser mellom ansvarsområder.

En samordning av Kystvakten og Kystdirektoratet med kystpoliti-ansvar for hele kysten etter en US Coastguard-modell er åpenbart ikke fremmed for kystdirektøren. I dag får Kystvakten sin myndighet gjennom en lokal politimester eller fra fiskerimyndighetene. Ålesund er et mulig hovedkvarter for et slikt kystpoliti.

NTB