– Vi kommer til å følge opp noe av det som har skjedd i Fougner-utvalget, det er helt klart, og det gjelder ikke minst psykiaterne. De har opptrådt svært grovt, sier Valla til NRK.

Les også: Kritisk til Valla-psykiaterne

Den tidligere LO-lederen mener det er fullstendig uforståelig at hun ikke skal få mulighet til å lese en rapport som omhandler henne selv, slik at hun skal få en sjanse til å tilbakevise påstandene.

Om hun ikke når fram med kravene sine, kan det bli aktuelt å bringe saken inn for blant andre Helsetilsynet.

– Både Statens helsetilsyn og Legeforeningens etiske råd kan være aktuelle her, og det kan også være andre mulige veier å gå, sier Valla.

Norsk Psykologforening og Legeforeningens etiske råd gir i Klassekampen onsdag sin støtte til kritikken av psykiaterne som bidro til Fougner-utvalgets rapport. Legeforeningens etiske råd sier blant annet at leger i rollen som sakkyndige må unngå diagnoser og personkarakteristikker.

Si din mening her.

HÅVARD BJELLAND