– Vi vil fortløpende vurdere om det er aktuelt for oss å foreta et kjøp, enten i samarbeid med Vinje kommune eller via Miljøverndepartementet eller eventuelt Statskog, svarte hun Gunnar Kvassheim (V) i Stortinget spørretime onsdag.

Forutsetningen for at regjeringen vil vurdere kjøp, er at eierne er villige til å selge til det offentlige for en akseptabel pris.

Allmennhetens adgang – Etter min vurdering er det ingen løsning at staten generelt går inn som grunneier for å sikre allmennheten rimelig adgang til jakt og fiske i større utmarksenheter, sa Bjørnøy.

Allmennheten har i dag rett til fri ferdsel, telting, rasting og bærplukking på eiendommen, som i sin helhet ligger innenfor grensene for Hardangervidda nasjonalpark.

Retten til jakt og fiske er imidlertid en eksklusiv grunneierrett. Allmennhetens adgang avhenger derfor av eierens velvilje og den prisen han eventuelt setter på jakt— og fiskeadgang.