Bondelaget og sentrumspolitikerne Kjell Magne Bondevik og Odd Roger Enoksen mener at landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen ikke har noe valg. Forbudet må gjelde hele EU -Jeg synes ikke regjeringen bør nøle lenger. Her bør føre var-prinsippet legges til grunn. Et midlertidig totalforbund bør innføres inntil situasjonen er avklart, sier Bodevik til NTB og får støtte av Enoksen.

Dramatisk — Et forbud mot innførsel av klovdyr og klovdyrprodukter fra hele EU er et så dramatisk vedtak at vi i tilfelle vil ha grundig saksbehandling på forhånd, sa landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen tirsdag kveld.

Før Norge eventuelt treffer et slikt vedtak vil de norske myndighetene skaffe seg bedre innsikt i den faktiske smittesituasjonen i Frankrike og hvordan fagmyndighetene der vurderer situasjonen. For å komme fram til en slutning, må de norske landbruksmyndighetene må også vite hva myndighetene i Danmark og Sverige vil foreta seg, og hvilket vedtak den stående veterinærkomiteen i EU fatter, opplyser Hanssen.

Feilutsendelse Hvor nær norske myndigheter er et vedtak om et generelt forbud vises av at en pressemelding fra Landbruksdepartementet om totalforbud ved en feil ble sendt ut tirsdag kveld. Meldingen var ferdig skrevet i påvente av et norsk vedtak.

Direktøren for Veterinærinstituttet i Oslo, Bjørn Næss, uttrykker også bekymring over situasjonen. Han sier at han var forberedt på et munn- og klovsyke kunne bryte ut i Frankrike etter at landet innførte 20.000 småfe fra Storbritannia.

Veterinærdirektør Eivind Liven i Statens dyrehelsetilsyn er rimelig sikker på at det ikke er munn- og klovsyke i Norge.

— Vi har ikke innført klovdyr til Norge i år, sier Liven.

Fra midnatt Tiltakene mot Frankrike settes i verk fra midnatt natt til onsdag. Tiltakene er de samme som er innført mot Storbritannia og Nord-Irland.

Det innføres forbud mot å innføre levende klovdyr, samt ferskt kjøtt, kjøttprodukter, melk, melkeprodukter og andre produkter av klovdyr fra Frankrike.

— Det innføres forbud mot at personer som ankommer til Norge fra Frankrike tar kontakt med norsk husdyrbruk. Dette innebærer blant annet at det, uten spesiell tillatelse fra Statens dyrehelsetilsyn eller distriktsveterinæren, ikke er tillatt å oppsøke husdyrrom med klovdyr etter en slik reise, opplyser ekspedisjonssjef Gudbrand Bakken i Landbruksdepartementet til NTB.

Dersom privatpersoner har med seg ferskt kjøtt, kjøttprodukter og melkeprodukter til Norge fra Frankrike, ber myndighetene om at disse leveres tollmyndighetene ved flyplass, grensestasjon eller ankomsthavn.

Import Med utbruddet av munn- og klovsyke i Frankrike fikk krisen i europeisk husdyrhold en ny dimensjon, i og med at det ikke har lyktes å begrense sykdommen til Storbritannia. Av 20.000 importerte sauer fra Storbritannia i slutten av februar var halvparten bærere av munn- og klovsykeviruset. Dyrene ble sendt til 20 av Frankrikes 96 fylker.

Sykdomsrapporten fra Frankrike førte til umiddelbare tiltak fra andre EU-land. Belgia og Spania innførte straks et importforbud av fransk kjøtt. Tyskland kunngjorde at alle sauer som er importert fra Frankrike de siste tre ukene vil bli slaktet. Utenfor EU beordret polske veterinærer transportforbud og forbud mot import av franske dyr.

NTB

Les også: - Har kontrollkapasitet ved grensene foreløpig Krisemøte etter fransk utbrudd av munn- og klovsyke Ny sykdomspanikk i Europa