Normisjon (tidligere Indremisjonen og Santalmisjonen) er en konservativ organisasjon, men har tradisjonelt samarbeidet godt med statskirken. Nå knaker det i samarbeidet.

– Normisjon har alltid vært kirketro. Men jo mer denne saken tilspisser seg, jo vanskeligere blir det å være aktiv i den norske kirke. Hvis de lokale kirkelige forhold blir dårlige, kan vi komme til å plante nye menigheter som et alternativ til kirken, sier Rolf Kjøde til Adresseavisen.

– Mange steder blir det vanskelig, derfor oppfordrer vi våre medlemmer til å ikke tenke snevert, men å samarbeide med andre organisasjoner, menighetsråd, prester og andre kirkelige ansatte. Det er mange prester som er sterkt imot vedtaket fra Kirkemøtet. Dette vil gjelde bare noen steder og betyr ikke at vi lager et nytt kirkesamfunn, sier Kjøde.

Generalsekretæren sier det er aktuelt å samarbeide med for eksempel Norsk Luthersk Misjonssamband for å lage alternative menigheter. Normisjon har allerede et nettverk av 25 menigheter som utfører flere kirkelige handlinger.

Den norske kirkes øverste organ, Kirkemøtet, vedtok i helgen at det er mulig å anerkjenne lesbisk og homofil kjærlighet og samtidig være tro mot Kirkens bekjennelse. Vedtaket ble fattet med 50 mot 34 stemmer.