— Jeg ønsker å vurdere en grunnlovsfesting av personvernet, gjerne i sammenheng med arbeidet i en personvernkommisjon, iser fornyingsminister Heidi Grande Røys til Bergens Tidende.

Hun legger til at det er naturlig å grunnlovsfeste personvernet på linje med ytringsfrihet og menneskerettigheter.

Positiv til kommisjon

Hun er positiv til Venstres forslag om en personvernkommisjon, men vil ta seg tid til å studere forslaget før hun bestemmer seg. Hun sier seg enig i at personvernet er under press og at både ønsker om kontroll og den nye teknologien bidrar til dette.

Grande Røys varslet også at departementet jobber med å utarbeide forskrifter for arbeidsgivers krontroll med e-post, og at forskriftene vil kreve lovendringer i Stortinget.

Stortinget drøftet i går Datatilsynets årsmelding. Tilsynets direktør, Georg Apenes, kunne strålende fornøyd konstatere at debatten strakte seg over 30 minutter - eller en tidobling av den tiden det har tatt å behandle meldingen i Stortinget de siste årene.

Advarer mot kontroll

Apenes og Datatilsynet fikk av et samlet storting full støtte for sitt personvernarbeid. Ingen politikere var i nærheten av å kritisere tilsynet.

Eller som Frps Åge Starheim sa:

— Datatilsynet er individets forsvarsverk.

Venstres Trine Skei Grande sa at det er «stor fare for at politikerne blir hengende etter utviklingen».

— Demokratiet forutsetter at det er borgerne som kontrollerer staten, ikke at det er staten som kontrollerer borgerne, påpekte Skei Grande.

Datatilsynets direktør, Georg Apenes, synes det er en god idé med en personvernkommisjon, men legger til at mandatet bør strekkes til å være en integritetskommisjon, og at den bør få mer tid til å jobbe med saken enn det Venstre foreslår. Venstre ønsker at kommisjonen skal avslutte sitt arbeid i løpet av 2007.