Dette opplyste landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen etter et krisemøte som ble holdt på Statsministerens kontor søndag kveld.

Landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen samlet blant andre Tolldirektøren, Veterinærdirektøren og medarbeidere fra Statsministerens kontor rundt seg for å diskutere tiltak mot munn— og klovsyken.

Det er også satt ned en gruppe med representanter fra ni departement som skal tre sammen for å diskutere tiltak mot munn- og klovsyke. Gruppen har sitt første møte allerede mandag morgen.

Flere tiltak En rekke tiltak er allerede i gang for å beskytte Norge mot den svært smittsomme munn- og klovsyken som herjer i Storbritannia. Blant annet må alle som kommer fra Storbritannia og Belgia desinfisere sko og biler før de slippes inn i landet.

Det britiske landbruksdepartementet fikk i helgen rapport om 18 nye tilfeller av munn- og klovsyke. Sykdommen sprer seg til tross for alle forholdsregler.

Organisasjonen Nei til EU krever at Norge forbyr import av levende storfe og storfekjøtt fra land med kugalskap og mistanke om munn- og klovsyke.

60 tilfeller Britene har hittil slaktet og destruert 53.000 dyr. Til sammen 60 tilfeller er oppdaget. I midten av uka vil de fleste supermarkeder i Storbritannia være tomme for ferskt kjøtt. Regjeringen har derfor bestemt seg for å lette på transportrestriksjonene i smittefrie områder.

Det store spørsmål er om sykdommen har spredd seg til kontinentet. På en belgisk gård som driver griseoppdrett, ble tre mistenkelige tilfeller oppdaget. Det var griser som kom fra Storbritannia for noen uker siden. Hele besetningen på 323 dyr ble utryddet, og 13 virksomheter som har hatt kontakt med gården ble satt i karantene.

Greit med fotbad De første flypassasjerene fra London som måtte ta fotbad på Gardermoen søndag ettermiddag, tok utfordringen med godt humør og stor forståelse.

– Fotbad er greit nok det, dersom det kan bidra til å hindre spredning av munn- og klovsyken, var gjennomgangstonen blant passasjene som kom med SK-512 fra London søndag ettermiddag.

Det var Statens dyrehelsetilsyn som sent lørdag kveld besluttet å iverksette desinfisering av skotøy ved samtlige norske flyplasser og havner hvor det er ventet passasjerer fra Storbritannia og Belgia.

Ved Fagernes lufhavn ankom det søndag et charterfly med 77 britiske turister som skulle til hoteller og hytter i Valdres-området. Alle disse måtte også gjennom "fotvask", i tillegg til at passasjerenes bagasje ble kontrollert for kjøttvarer. Turistene ble også oppfordret til å unngå landbruksmiljøer mens de er i Norge.

Ikke i Danmark og Frankrike Det er ikke brutt ut munn- og klovsyke i Danmark og Frankrike, opplyser veterinærdirektør Eivind Liven. Norge setter i verk enda noen flere tiltak for å hindre at sykdommen sprer seg.

Eivind Liven snakket med EUs veterinærdirektør Bernard van Goethen søndag ettermiddag og fikk vite at det ikke er grunnlag for mistanke om munn- og klovsyke i Frankrike og Danmark.

Sykdommen er dermed bare påvist i Storbritannia, og det er mistanke om munn- og klovsyke i en svinebesetning i Belgia. Den første testen i Belgia var negativ, og Liven opplyser at neste test sannsynligvis også vil være negativ. Dette blir klart mandag.

Han spår at de stenge restriksjonene vil fortsette i flere måneder. Norske myndigheter vurderer situasjonen fortløpende, og er spesielt på vakt i forhold til Jæren hvor husdyrtettheten er stor.

Hvis sykdommen sprer seg til Danmark eller andre land på kontinentet, vil det bli innført enda strengere restriksjoner fra norsk side. Eivind Liven ser ikke bort fra et totalforbud mot import av kjøtt, andre landbruksvarer og levende dyr, men understreker at dette er et politisk spørsmål.

VURDERER IMPORTFORBUD: Landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen satt søndag i et krisemøte på statsministerens kontor. Temaet var faren for smitteutbrudd i Norge. (FOTO: SCANPIX)