Storberget sier til Vårt Land at han kommer med en vurdering av spørsmålet når endringer i straffelovsparagrafer legges fram sent neste år.

Et flertall på Stortinget ønsker at barn skal bli bedre skjermet mot seksualiseringen av samfunnet.

– Spørsmål om å gi regler om et utstillingsforbud har vært på høring. Jeg tar sikte på at vi vil følge opp med et forslag om nettopp dette, sa Storberget til Stortinget før helgen.