— Vi følger med og ser på mulighetene. Men jeg vil ikke si noe konkret om hva vi tenker å gjøre videre i Bergen. Men Flesland er landets viktigste flyplass utenfor Oslo, og vil være aktuell for nye flyruter både nasjonalt og internasjonalt, sier administrerende direktør Stig Willassen i Norwegian til Bergens Tidende.

— Kan eksempelvis Stavanger og London være aktuelle alternativer?

— Bergen - Stavanger har jo kolossalt mange passasjerer. Og Det kan tenkes at Bergen har fått et for dårlig direkte rutetilbud til London. Jeg overbevist om at Bergen etter hvert vil få flere flyruter, legger han til.

Knallhardt

I første omgang vil imidlertid Norwegian satse maksimalt på sine fire nye lavprisruter. Når første fly letter fra Flesland søndag 1. september, står Willassen og hans besetning overfor sitt livs oppgave ý å overleve på de fire mest trafikkerte flyrutene i Norge i knallhard konkurranse med SAS og Braathens.

Foruten Bergen - Oslo, skal Norwegian fly direkteruter fra Oslo til Trondheim, Stavanger og Tromsø. Og med lave billettpriser helt ned mot 390 kroner hver vei, og en fullpris på 990 kroner, der SAS i dag tar 1602 kroner for å fly passasjerer mellom landets to største byer, satser Willassen på at det vesle norske flyselskapet blir en vinner i kampen mot storebror SAS.

Stor optimisme

ý Jeg frykter ikke at Norwegian skal bli et nytt Color Air. Situasjonen i norsk luftfart er dramatisk annerledes i dag enn den var da Color Air gikk konkurs i 1999 etter å ha mislykkes med lavprisruter.

— Hva er forskjellen?

— Color Air måtte slåss mot to selskaper - SAS og Braathens, som igjen konkurrerte knallhardt mot hverandre. I dag er situasjonen en helt annen. SAS har overtatt Braathens og fordelt det norske rutenettet seg imellom. Det betyr i praksis at vi skal konkurrere mot et monopol på eksempelvis Bergen ý Oslo. Det norske folk liker ikke monopoler. Den mottakelsen våre planer har fått i markedet, gjør at vi er overbevist om at Norwegian vil lykkes.

Billigere flyleie - Dessuten er det nå en helt annen tilgang på kvalifisert personell i luftfarten enn den gang, og prisene på leasing av fly er gått dramatisk ned, og endelig er det slutt på bonusordningene på innenriksrutene. Det gir oss en helt annen konkurransesituasjon enn det som møtte Color Air.

— De reisende vet også hva som vil skje hvis ikke vi lykkes. Da får SAS på ny fullstendig kontroll over norsk luftfart, og billettprisene går rett til værs igjen. Derfor vi mange velge Norwegian, hevder Willassen.

For næringslivet

— Når kommer Norwegian til utvide lavprisruten Bergen ý Oslo?

— Nå starter vi med seks avganger daglig hver vei på hverdager, og noe mindre i helgene. Dette ruteopplegget vil i alle fall bli opprettholdt til 1. april neste år. Så får vi ser hvordan markedet utvikler seg. I denne omgang konsentrer vi oss om morgen- og ettermiddagsavganger for å møte næringslivets behov. Det betyr at vi ikke har maksimal utnyttelse av flyene våre gjennom hele dagen. Derfor vil vi bruke høsten og vinteren til å vurdere en utvidelse, sier Willassen.