— Regjeringen vil i forbindelse med budsjettet legge frem nedsettelse av enkelte alkoholavgifter. Det kan derfor bli lavere priser på en del varer, sa finansminister Per-Kristian Foss (H) etter et nordisk finansministermøte i København mandag.

Svensk press

Bakgrunnen for dette er den økende grensehandelen, og at Sverige setter ned alkoholavgiften fra 1. desember. Ifølge den svenske finansminister Bosse Ringholm vil reduksjonen føre til en prisnedgang på 5 kroner per flaske.

— Den omfattende svenske nedsettelsen 1. desember øker trykket mot oss om også å redusere våre avgifter. Vi får se hvor fort vi klarer å få gjort noe med det, sier Foss til NTB.

Han mener også at den omfattende grensehandelen også er et avholdspolitisk problem fordi det blir en betydelig ulovlig alkoholomsetning.

Nedjustert

Foss er forsiktig med å lekke om hva regjeringen vil komme med i sitt tilleggsforslag til statsbudsjettet. Foss presenterer forslagene for Stortinget 9. november.

— Vekstanslagene vil bli noe nedjustert, men ikke dramatisk. Budsjettforslaget vil ikke bidra til å øke presset mot norsk økonomi. Budsjettet vil opplagt legge forholdene til rette for mindre press, og etter hvert rentenedgang, forsikrer finansministeren overfor NTB.

Foss lover med andre ord ikke en økonomisk fest der konsekvensene med etterfølgende renteregning. På spørsmål om hva som vil bli gjennomført at de rause valgløftene i denne omgang, er svaret at man må ta hver enkelt satsing i tur og orden.

Han lover imidlertid at regjeringen vil ta fatt på å oppfylle sine skatteløfter allerede neste år. I løpet av fire år har Bondevik-regjeringen lovet skatteletter på 31 milliarder kroner.

Stabilt i Norden

Alle de nordiske landene er forberedt på mindre vekst i økonomien enn antatt på grunn av hendelsene i USA 11. september. Likevel kunne de nordiske finansministrene konstatere at den økonomiske utviklingen i Norden fortsatt er stabil. De konstaterer at samtlige nordiske land kan vise til fortsatt overskudd i de offentlige finansene både i år og til neste år, og også fallende offentlig gjeld i forhold til bruttonasjonalprodukt (BNP). I internasjonal sammenheng er dette en meget gunstig situasjon.

— Det vil komme nye prognoser for veksten når vi legger frem budsjettet, men det vil ikke bli dramatiske endringer for fastlands-Norge. Det vil heller ikke komme større endringer når det gjelder beregninger av arbeidsledigheten. Hovedproblemet i norsk økonomi er store kapasitetsproblemer, noe som blant annet fører til mangel på arbeidskraft på enkelte områder, sier Foss.

Han understreker likevel at alle land må være forberedt på å forandre sine prognoser dersom den internasjonale krisen blir mer langvarig enn antatt.

(NTB)