I dag legger Utlendingsdirektoratet (UDI) frem halvårstall for innvandringen til Norge. De viser at det kom om lag 8100 asylsøkere til Norge første halvår i år, rundt 2500 flere enn samme periode i fjor. Derfor trengs flere tusen nye mottaksplasser.

– Vi kan ikke komme i en situasjon der vi mangler plasser, sier avdelingsdirektør Anne Siri Rustad i Utlendingsdirektoratet.

Det er blitt dobbelt så mange asylmottak i Norge siden årsskiftet 2007/2008. Men det er ikke nok.

Brakketelt

I en analyse som UDI-direktør Ida Børresen har sendt til Arbeids— og inkluderingsdepartementet, regner hun opp flere strakstiltak for å huse nye asylsøkere, blant annet båter, brakketelt, sivilforsvarsleire og ferietomme folkehøyskoler.

– Båt har vært brukt før, for eksempel skipet «Fridtjof Nansen». Det kan være aktuelt både med boliglekter eller skip, men det er ikke tatt noen beslutning, sier Rustad.

– Det var ikke så vellykket forrige gang?

– Jeg mener det skal gå an å legge til rette for forsvarlig mottaksdrift også på en båt i dag.

Rustad understreker at de har plasser til dem som er kommet til landet, men at det er vanskelig å forutse hvor mange som vil komme i tiden fremover. Derfor må de har planene klare. I dag er det 16.800 beboere på til sammen 18.700 mottaksplasser.

Sivilforsvarsleirer

UDI har fått positiv tilbakemelding på å leie sivilforsvarsleirene Bjerka, Agder og Isfjordene.

Folkehøyskoler som står tomme i feriemånedene, har ikke gitt like mye respons. I begynnelsen av juni gikk dessuten fristen ut for en anbudskonkurranse som skulle gi 4000 nye mottaksplasser i Norge.

UDI fikk bare tilbud om 2740. I brevet skriver UDI-direktøren også at gjennomstrømningen i asylmottakene ikke er rask nok, blant annet fordi saksbehandlingstiden øker når søkerbunken blir større. I tillegg mener UDI det vil frigjøre plasser om personer med endelig avslag blir sendt ut raskere.