Det bekrefter Finn Harald Amundsen, leder av Trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen Vegdirektoratet, overfor Dagsavisen.

Det var høsten 2001 at veimyndighetene besluttet å senke fartsgrensene på totalt 1134 kilometer med riks— og europaveier i Norge. 741 kilometer ble skiltet ned fra 80 til 70 kilometer i timen. Resten, til sammen 393 kilometer med vei, ble skiltet ned fra 90 til 80 kilometer i timen. Der hvor farten ble redusert til 70 kilometer i timen gikk antallet ulykker ned med i gjennomsnitt 14 prosent. Antallet drepte og hardt skadde gikk ned med mellom 23 og 35 prosent på de samme strekningene. Men der hvor farten ble redusert fra 90 til 80 kilometer i timen, ble det ingen reduksjon i antallet ulykker.

De 393 kilometerne med tidligere 90-grense ligger i hovedsak i de tre nordligste fylkene våre og i Sør-Norge.

— Å senke fartsgrensene ytterligere på disse tidligere 90-strekningene er uaktuelt. I stedet har vi bedt Transportøkonomisk institutt om å gjennomgå disse strekningene og komme med råd om hva vi bør gjøre med dem, sier Amundsen.