Eidsivating lagmannsrett besluttet i dag å varetektsfengsle Orderud-ekteparet i fire uker. Spørsmålet om en eventuell påkjæring av kjennelsen vil trolig bli avgjort tirsdag.

Forsvarerne mener lagmannsretten ikke har tatt hensyn til nye opplysninger som er kommet etter to sentrale vitneforklaringer i helgen.

— Lagmannsretten har ikke sett forklaringene, kun mottatt overfladiske opplysninger uten at den har gått videre inn på dem, sier Veronica Orderuds forsvarer, advokat Frode Sulland.

— Kjennelsen bygger på det lagmannsretten visste fredag. I mellomtiden er det kommet fram opplysninger som veier i ekteparets favør. Kristin Kirkemo har nok en gang endret sin forklaring. Videre har et vitne forklart at Kirkemo viste ham to pistoler på et tidspunkt da hun, ifølge en tidligere forklaring, allerede skulle ha levert dem fra seg, sier Per Kristian Orderuds forsvarer, advokat Cato Schiøtz.

Schiøtz fremholder at Per Kristian Orderud ble taus da han fikk meldingen om lagmannsrettens kjennelse og at han er bunnløst fortvilet.

NTB