• Jeg skjønner godt at folk kunne tenke seg å bli varslet om at førerkortet går ut, sier Sonja Sporstøl, seksjonsleder på vei- og trafikkavdelingen i Vegdirektoratet.

— Vi har drøftet om vi skal innføre et varslingssystem, og har blant annet sett på om vi kan sende ut sms-meldinger på mobiltelefon. Det kan bli aktuelt, men er blant annet et økonomisk spørsmål, sier Sporstøl.

Det er førerkort for klassene C, D, CE og DE som må fornyes etter ti år. Hvis ikke må man opp til ny kjøreprøve. Men ny teoriprøve slipper man.

— Jeg har inntrykk av at yrkessjåførene stort sett har fått med seg dette, og at de passer på fristen. Vi har prøvd å informere skikkelig om regelendringen. Det virker som det er de som sjelden bruker tunge kjøretøy som oftest glemmer å fornye førerkortet.

Vegdirektoratet får inn en del klager, blant annet fra folk som har oppholdt seg i utlandet.

— Men at man har glemt fornyelse er ikke god nok grunn til å slippe ny prøve, sier Sporstøl.