Storberget vurderer også å få åpnet opp hemmeligholdet rundt benådninger, skriver Dagens Næringsliv.

Lørdag skrev Dagens Næringsliv at psykiateren Pål Herolfsen sammen med psykolog John Sandstrøm solgte falske legeerklæringer til kriminelle.

Justisministeren varsler at han ikke vil sitte rolig og ikke foreta seg noe dersom det er hold i påstandene.

— Jeg har bedt om at det settes fullt trykk på saken i departementet. Vi utelukker ikke nå at vi må gå igjennom saker som Justisdepartementet har tatt beslutninger i. Vi snakker om benådningssaker og avgjørelser av mer administrativ karakter som har med soningsforhold å gjøre, sier Storberget til Dagens Næringsliv.

Vil granske seg selv Storberget vil be Justisdepartementet om å granske om han selv kan ha benyttet psykolog John M. Sandstrøm i sin advokatvirksomhet, skriver VG.

Statsråden mener han vil være inhabil dersom undersøkelsene viser at han som advokat benyttet psykologen som sakkyndig.

Storberget arbeidet som advokatfullmektig i Tor Erling Staffs advokatfirma for 15 år siden. Før han ble valgt inn på Stortinget i 2001, drev Storberget egen advokatpraksis.

— Hvis departementet skal inn i enkeltsaker på bakgrunn av denne saken, så er jeg etter min mening i hvert fall inhabil hvis jeg har hatt straffesaker hvor Sandstrøm har vært involvert. Det er en vurdering jeg vil la Regjeringsadvokaten ta, hvis Justisdepartementet må inn og omgjøre vedtak, sier Storberget.

Settestatsråd

— Det er en god del saker som jeg kan møte som justisminister hvor jeg har vært advokat. Og da mener jeg regjeringen må ha en settestatsråd, sier han til VG.

Også hemmeligholdet rundt benådningene skal drøftes i departementet.

— Hemmeligholdet er også en problemstilling jeg vil gå inn i. Jeg vil se på om det er nødvendig å ha et så stramt regelverk rundt benådninger, sier Storberget.

Fylkeslegen i Oslo og Akershus Petter Schou går til politiet med saken i sin helhet. I anmeldelsen er psykolog John Sandstrøm og psykiater Pål Herlofsen navngitt. Samtidig åpner Fylkeslegen tilsynssak mot de to, politilege Stein Ikdahl og lege Eivind Borna i forbindelse med avsløringene i Dagens Næringsliv.

- Ikke tatt hensyn til Sandstrøm Politilege Stein Ikdahl sier at politiet ikke har tatt hensyn til psykolog John Sandstrøms vurderinger på mange år.

Politilegen sier til NRK at han ikke er overrasket over at kriminelle skal ha kjøpt seg legeattester for å få mildere straffer.

— John Sandstrøm har vært «non grata» (uønsket) her hos oss i mange år. Vi har visst i 15-20 år at hans vurderinger ikke har vært til å stole på, sier Ikdahl.

Han understreker at politilegene i Oslo aldri har hatt mistanke til rettspsykiater Pål Herlofsen, selv om de til tider har reagert på noen av hans vurderinger.

Politilege Stein Ikdahl reagerer sterkt på at han er trukket inn i saken, og avviser på det sterkeste at noen kan ha oppnådd fordeler gjennom ham.

Ifølge Aftenposten risikerer Herlofsen og Sandstrøm flere års fengsel hvis beskyldningene mot dem om salg av falske legeerklæringer er riktige.

De to kan bli tiltalt for grov korrupsjon, som har en strafferamme på ti års fengsel. Uriktige erklæringer kan straffes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder.

STATSRÅD: Knut Storberget.
SCANPIX