Ifølge Dagens Næringsliv legger Forsvaret opp til en ny kraftig omstilling som innebærer at Ørlandet kan bli norsk jagerflybase, mens Bodø flystasjon legges ned og Reitan ved Bodø blir hovedkvarter.

Målet er å få mer samsvar mellom politiske ambisjoner og økonomi, slik at fremtidige forsvarsskandaler kan unngås.

Forsvarsstudie 2007, som er forsvarssjef Sverre Diesens fagmilitære råd til politikerne, skal etter planen legges fram i oktober. Studien mener det er nødvendig snarest å skjære bort alle baser som ikke gir tap av operativ evne. Det innebærer å fjerne opptil 10-15 av dagens større baser.

Det går også fram av studien at Forsvaret ikke har økonomi til både å opprettholde alle fartøyklasser i Sjøforsvaret og dagens hær med tre bataljoner.

I tidligere forsvarsstudier har sterkt satsing på MTB-er blitt frarådet selv om det var politisk flertall for anskaffelsen.

Forsvarssjef Diesen ønsker ikke å kommentere opplysningene overfor avisen.

— Ingenting er bestemt før alt er bestemt. Det jobbes fremdeles med helheten i dette, sier han.