Denne eller neste uke håper Forsvaret å ha sluttført granskningen av WikiLeaks-lekkasjene. Hvis sikkerheten for de norske styrkene er svekket, må trolig rutinene endres.

Forsvarets arbeidsgruppe hadde sitt første møte i Oslo tirsdag, der opptil 15 personer deltok.

— Det er ikke noe mål å bruke for lang tid på dette, vi har mer enn nok annet å gjøre. Men vi må gå gjennom materialet for å se om det er nødvendig å gjøre noe med rutiner. Det kan hende vi må endre rutiner eller variere rutiner, sier fungerende talsmann for Forsvaret, oberstløytnant John Espen Lien, til NTB.

Det er spesielt etterretningsrapportene som kan inneholde informasjon som kan øke risikoen for de norske soldatene. Hendelsesrapportene, eller loggene som er skrevet av soldater i forbindelse med hver enkelt operasjon, inneholder informasjon som ofte blir kjent i etterkant uansett, mener Lien.

- Ingen detaljer

Forsvaret kommer ikke til å offentliggjøre detaljer fra granskingen, men vil kunne si noe om hvor alvorlige lekkasjene har vært. I arbeidet inngår også å finne ut om afghanske miljøer og personer som de norske styrkene har samarbeidet med, kan ha blitt kompromittert og utsatt for økt risiko.

— Hvis dette er tilfelle, er det alvorlig. Det er nettopp av slike grunner at dokumentene er graderte. WikiLeaks har sagt at de har holdt tilbake 15.000 dokumenter for å unngå for stor risiko, men dette kan tilsi at de ikke har vært påpasselige nok, fremholder Lien.

- Mange i fare

Ifølge avisen The Times kan flere afghanske informanter identifiseres i materialet, noe som skal ha satt mange afghanere i fare.

Det var 15 personer som deltok på det første møtet om granskingen i Oslo tirsdag, blant dem Lien og flere andre offiserer i Bodø, via video. Men det er bare cirka fem personer som vil utføre selve granskningen.

— Folk jobber litt til og fra, derfor er antallet litt diffust, sier Lien.