Sjokk og harme preget minnestunden for 6 år gamle Kim Vegard Fjellstad, tirsdag ettermiddag. Leder Jan Håkon Verdal i Vikeland velforening ønsker å anmelde Jernbaneverket for brudd på sikkerheten.

Rasende foreldre klandrer Jernbaneverket for ikke å ta sikkerheten alvorlig. Banesjef Olaf Nordbø, med ansvar for Agder og Rogaland, ønsket tirsdag ikke å kommentere sikkerheten på ulykkesstedet.

— Vi skal gå gjennom Vennesla, og utbedre det som er nødvendig, lovte Nordbø overfor NRK.

— Ingenting gjort Men Jan Håkon Verdal tror rett og slett ikke på Nordbø. Han sier at han har sendt utallige brev til Jernbaneverket, som ikke har ført til forbedringer. Senest for ett år siden var Jernbaneverket på befaring for å se på sikkerheten ved ulykkesstedet. Det ligger ved Lunden boligfelt på Vikeland i Vennesla i Vest-Agder.

— Ingenting ble gjort med det ødelagte gjerdet. Hadde gjerdet blitt reparert, hadde ulykken vært unngått. Jernbaneverket har ansvaret for sikkerheten. Dette er så alvorlig at jeg har lyst til å anmelde forholdet, sier Verdal.

Velforeningen skal vurdere anmeldelsen i styremøte neste uke.

Snarvei På Vikeland i Vennesla er det vanlig å bruke jernbanelinjen som snarvei i boligområdet ved Lunden. Mandag kostet det et lite barn livet.

— Sikkerheten er mer enn håpløs. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg og andre har brølt på unger som leker ved linjen, forteller nabo Bodil Bye til NTB.

Ulykken skjedde ved 19.30-tiden, hvor veien inn til et boligfelt går under jernbanelinjen. Skråningen opp mot linjen er bare sperret med et gammelt ødelagt gjerde.

Vitner forteller til NTB at flere ropte at 6-åringen måtte komme seg vekk fra linjen. Større barn kom løpende til, men måtte kaste seg ned da toget kom.

Lover mer penger Samferdselsminister Terje Moe Gustavsen lover mer penger på statsbudsjettet til neste år for å sikre jernbanelinjene i Norge.

Det er innspill fra Jernbaneverket og Statens jernbanetilsyn etter Åsta-ulykken som ligger bak tanken om å øke bevilgningene, opplyser Moe Gustavsen til NTB. Men også ulykken på Sørlandet mandag der en seksårig gutt under lek i skinnegangen ble påkjørt av toget og døde, aktualiserer arbeidet med å sikre jernbanesporene.

Hvor mange penger til sikkerhet, og nøyaktig til hvilke sikkerhetstiltak pengene skal brukes på, er ennå ikke avgjort, opplyser samferdselsministeren.

12 personer døde Mangel på penger gjør at Jernbaneverket trapper ned arbeidet med å sikre planoverganger i årene framover. Det er særlig på planovergangene at dødsulykkene skjer i forbindelse med jernbanetrafikken her i landet.

Siden 1982 er i alt 68 personer omkommet i ulykker på planoverganger i det norske jernbanenettet. Spesielt fjoråret var stygt for slike ulykker da ni personer omkom i forbindelse med kollisjoner mellom tog og bil i planoverganger. En fotgjenger ble også påkjørt og drept av tog i en planovergang. To personer omkom da de ble påkjørt av tog mens de befant seg i skinnegangen, slik at i alt 12 personer omkom i slike ulykker i fjor, opplyser informasjonsdirektør Svein Horrisland i Jernbaneverket til NTB.

Den største av disse ulykkene var da fire personer mistet livet etter at personbilen de satt i, ble påkjørt av et tog på en overgang like i nærheten av Egersund.