De norske biskopene var i januar på rundreise i Midtøsten og hadde der samtaler med en rekke politiske og religiøse ledere, blant dem kristne palestinere som oppfordret til boikott av israelske varer.

— Jeg har stor forståelse for at man anbefaler en slik vei, og dette er noe vi må ta opp til seriøs vurdering, sier biskop Tor Berger Jørgensen til VG.

— Dette er et uttrykk for den fortvilte situasjonen både kristne og muslimske palestinere opplever på Vestbredden og Gaza, sier han. Flere andre biskoper er av samme oppfatning.

— Det er en problemstilling som er høyst aktuell, sier biskop Tor Singsaas i Nidaros.

— Dette er en utfordring vi har fått med oss fra Midtøsten og det er naturlig at dette er ett av flere tiltak som blir vurdert, sier biskop Solveig Fiske i Hamar.

Berger Jørgensen mener at Israels maktutøvelse er det største hinderet for fred i Midtøsten.

— Jeg tror veldig mange i kirkelige miljøer deler oppfatningen om at Israels politikk bærer en stor del av ansvaret for at det ikke kan etableres en vei til fred, sier han.

De norske biskopene skal oppsummere sine inntrykk fra Midtøsten under bispemøtet i slutten av måneden, der forslaget om boikott av israelske varer også vil bli diskutert.