— Vi vil gå gjennom disiplinærnemndas avgjørelse. Hvis det gir grunnlag for det, vil vi selvsagt vurdere andre salærkrav fra denne og andre advokater, sier overformynder Marianne Karlsen.

- Bedre kontroll

— Da Heieren overtok ansvaret, gikk gjennomsnittlig månedlig salær opp til det firedobbelte. Hvorfor oppdaget ikke dere det?

— Når det er profesjonelle folk som har disse oppdragene, må vi kunne feste lit til at det de gjør er riktig. De har jo et salærreglement å forholde seg til. Vi har dessuten løpende kontroll gjennom de regnskapene hjelpevergene sender inn hvert år. På bakgrunn av disse vurderer vi om vi skal gjennomføre grundigere kontroller, sier hun.

Karlsen kan ikke gi tall for hvor ofte de gjør grundigere kontroller.

— Hvilke konsekvenser får denne «dommen» for Heieren?

— Han har ikke flere oppdrag hos oss. Han har flyttet til Oslo.

— Disiplinærutvalget kritiserer Heieren for ikke å føre timelister. Hvorfor godtok dere det?

— I 2001/2002 innførte vi nye rutiner. Nå skal alle advokater sende inn timelister. Det gir bedre kontroll. Men selv nå er det ikke så lett å kontrollere riktigheten av alle salær. Oppdragene varierer jo sterkt i arbeidsmengde, sier hun.

- Vi må være formelle

Karlsen vil ikke kommentere innholdet i klagesaken ytterligere, og viser til taushetsplikten.

— Liv Hordviks pårørende mener at overformynderiet har vært slapp, arrogant, avvisende og har utført dårlig kontroll?

— Jeg kjenner meg ikke igjen i denne beskrivelsen. Det er trist at det blir slik. Vi har ingen interesse av ikke å følge opp det de påpeker. Når det gjelder krav om innsyn fra pårørende, så har vi et lovverk å forholde oss til. Pårørende er ikke automatisk part i en sak, og har dermed ikke krav på å få innsyn. Vi ønsket derfor Fylkesmannens avgjørelse, og da fikk de innsyn. Det synes vi var helt greit, sier hun.

— Vi må være formelle i kontakten med pårørende. Det er mulig at det kan bli oppfattet som avvisende.