— Dette er eit ledd i oddingane sitt spel for å få trekt til seg hoveudtraseen mellom aust og vest, seier Christensen til avisa Hordaland.

Han meniner oddingane utnyttar medkjensla for tapte arbeidsplassar.

— Dei må ikkje tru me ikkje skjønar knepa, åtvarer Vosse-ordføraren.