• Baneheiasaken er en vond og en uendelig tragisk sak. Slik åpnet høyesterettsadvokat Erling O. Lyngtveit sin prosedyre i Høyesterett klokka 09.15 fredag morgen.

Lyngtveit er oppnevnt som forsvarer for Andersen, som anket lagmannsrettens dom om 19 års fengsel.

Lyngtveit: "Høyesterett har i dag en vond og en uendelig tragisk sak til behandling. To glade småpiker ble drept og seksuelt misbrukt. Den smerte de to jentene har vært utsatt for kan vi andre bare ane en flik av.

Det er med dypeste respekt for småpikenes minne og deres pårørende at jeg som forsvarer for Andersen skal prosedere for Høyesterett for å få nedsatt straffen for Andersen som i Agder lagmannsrett ble dømt til 19 års ubetinget fengsel.

Det er viktig i denne saken å vurdere de konsekvenser straffeutmålingen i denne saken kan få senere for behandlingen av tilsvarende saker.

Det ble i byretten lagt ned påstand om 21 års fengsel for Andersen. Han ble dømt til 17 års fengsel i byretten. I lagmannsretten ble Andersen dømt til 19 års fengsel. Det var en sterk dissens i retten, fire mot tre. Mindretallet gikk for 17 års fengsel."

Lyngtveit gikk deretter over på en vurdering av de faktiske forhold og vurdering av saken.