I sommer stanset legesenteret operasjon av jomfruhinner etter en opphetet debatt om etikken i at kvinner med innvandrerbakgrunn skulle få utført slike inngrep.

— Siden i sommer har en håndfull svært fortvilte kvinner tatt kontakt med oss. De får ikke utført denne operasjonen noe annet sted i Norge. Det er den viktigste grunnen til at vi har endret syn, sier sjeflege Christian Loennecken ved Volvat Medisinske Senter til Aftenposten Aften.

Både Fylkeslegen i Oslo og Sosial- og helsedirektoratet har bestemt at leger fritt kan tilby slike inngrep, men legeforeningens etiske råd er meget kritisk til rekonstruksjon av jomfruhinner.

Volvat medisinske senter har de siste fem årene utført mellom 12 og 15 slike operasjoner i året.

(NTB)