President Magnus Stangeland og resten av det sittende styret skal skiftes ut på et ekstraordinært landsmøte 14. januar. Bergens Tidende kjenner til at Idar Vollsviks navn er trukket inn i diskusjonen rundt en posisjon i det nye styret.

— Jeg kan bekrefte at vi kommer til å foreslå Idar Vollvik som nytt sentralstyremedlem, sier Knut Miland, leder for Redningsselskapets distriktsstyre i Hordaland.

«Ingen kommentar»

Vollviks kandidatur ble diskutert på et distriktsstyremøte i forrige uke. Milliardæren selv velger foreløpig å holde kortene tett til brystet.

— Dette har jeg ingen kommentar til, iallfall ikke foreløpig, sier en uvanlig ordknapp Idar Vollvik.

Han vil heller ikke si om han er medlem i Redningsselskapet.

Valgsystemet i Redningsselskapet er slik at distriktsstyrene kan foreslå sine styrekandidater på fritt grunnlag. Forutsetningen er at kandidatene skal ha vært forespurt og sagt seg villig til å gjøre en jobb for selskapet.

Har sagt ja

Ett av distriktsstyremedlemmene i Hordaland skal ha drøftet med Vollvik om det har noen hensikt å foreslå ham. Dette skal Vollvik ha svart bekreftende på.

Idar Vollvik har hele sitt liv hatt et nært forhold til kyst og båtliv. Han er oppvokst i Roan kommune på Fosen-halvøyen i Nord-Trøndelag. Faren var fisker, og Idar fulgte ham som en skygge på sjøen i barndomsårene. Faren så derfor for seg at yngstemann i flokken på åtte søsken skulle velge fiske som levevei og føre familietradisjonen videre.

Liker båtliv

Slik gikk det ikke. Idar Vollvik valgte forretningslivet, og angrer neppe på det. Interessen for båt og sjøliv har han imidlertid beholdt. I dag eier han en 58 fots Fairline Squadron til 12-13 millioner kroner. For å føre et slikt fartøy, kreves det fritidsbåtskippersertifikat.

Valgstyrets leder, Anton Iversen fra Molde, vil ikke kommentere om han er kjent med Idar Vollviks kandidatur.

— Alt jeg kan si, er at vi er inne i en prosess som skal munne ut i et forslag til nytt styre. Forslaget blir lagt frem 13. januar, dagen før det ekstraordinære landsmøtet, sier Iversen.

De siste månedenes støy i redningsselskapet ser ikke ut for å gjøre det vanskelig å sette sammen et nytt styre.

— Det virker heldigvis som om mange ønsker å ta et tak for Redningsselskapet nå, sier Anton Iversen.

Presidenttradisjoner

Hordaland er ett av Norges dominerende kystfylker, og har i dag landets største fritidsbåtflåte. Redningsselskapet står sterkt her vest, og fylket har lange tradisjoner i å være representert i sentralstyret. I de senere år har tre presidenter kommet herfra, Ole Friele, Johan F. Kroepelien og Magnus Stangeland. Førstnevnte er ett av fem æresmedlemmer i selskapet.

KANDIDAT: Idar Vollvik vil bliforeslått som nyttsentralstyremedlem iRedningsselskapet.ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND