Etter at Vollebæk tapte kampen om å bli FNs høykommissær for flyktninger, lå det an til at han ville få stillingen som Norges nye USA-ambassadør.

Dagens USA-ambassadør Tom Vraalsen blir ny ambassadør i Helsingfors.NTB