Det har knapt vært bedring i saksbehandlingen av voldtektssaker siden 2002. Da var den på 163 dager. I fjor var den 158 dager, og i første halvår i år på hele 187 dager.

Saker som henlegges trekker som regel gjennomsnittet ned. Men ser man bort fra disse og fokuserer kun på sakene som faktisk ender i domstolene, viser det seg at offer og gjerningsmann må vente rundt 300 dager før tiltalen er klar, skriver Aftenposten.

Deretter kommer flere måneders ventetid på at rettssaken skal begynne. I noen tilfeller kan det ta mellom to og tre år før saken kan starte.

Statssekretær Astri Aas-Hansen i Justisdepartementet mener politiet har en utfordring.

– Vi vet at man i politiet og påtalemyndigheten ikke roper etter flere frister å forholde seg til, men vi har utfordret dem til å levere bedre resultater. Hvis vi ikke ser resultater, må vi sette frister også i voldtektssaker, sier Aas-Hansen.

Advokat Birgit Vinnes, som har vært bistandsadvokat for voldtektsofre i mange saker, mener egne tidsfrister for slike saker er nødvendig. Men statsadvokat Harald Strand hos Riksadvokaten advarer mot å innføre frister, og viser til at sakene er veldig forskjellige fra hverandre.