Oslo politidistrikt har etter forespørsel fra Dagsavisen gjennomgått de sju oppklarte sakene og sjekket hvilken betydning DNA har hatt for sakene som er oppklart.

— Ikke i noen av de sakene har det skjedd pågripelser på bakgrunn av DNA-funn. Men det er sendt inn biologisk materiale til analyse ved Rettsmedisinsk institutt i alle overfallsvoldtektsakene i håp om at det lar seg gjøre å identifisere DNA. Kun i et fåtall av sakene greier man å sikre DNA, sier Kari-Janne Lid, politioverbetjent ved volds- og sedelighetsseksjonen i Oslo.

Hun mener at betydningen av DNA for oppklaring av voldtektssaker er sterkt overdrevet.

— Det er bare på film at det er sånn. Mange voldtektssaker blir henlagt på grunn av ukjent gjerningsmann eller bevisets stilling. Bevismessig er voldtektssaker meget krevende, sier hun.

Av 46 overfallsvoldtekter i Oslo hittil i år er gjerningsmannen foreløpig ukjent i 39 av sakene. De sju som er pågrepet, har blitt tatt etter avhør av fornærmede og vitner, samt gjennomgang av videoopptak.