Gulating lagmannsrett og påtalemyndigheten mente begge at 22-åringen fra Haugesund måtte dømmes til forvaring fordi han gjentatte ganger hadde begått seksuelle, straffbare handlinger. Han ble sist dømt for voldtekt som fant sted i desember 2005, ifølge NRK.

Da Høyesterett avgjorde mannens straffeutmålingsanke onsdag, fastslo dommerne at fem års fengsel innebærer et tilstrekkelig vern mot mannen. Han ble også dømt til å betale 450.000 kroner i oppreisningserstatning til fem kvinner han har begått straffbare handlinger mot.

Høyesterett har latt mannens lave alder og at han tidligere er ustraffet tale til hans fordel. De fem dommerne i landets øverste domstol mente dessuten at mannen skulle belønnes for at han har holdt seg unna kriminalitet i de 13 månedene som har gått siden han begikk siste voldtekt, ifølge Haugesunds Avis.

Mannen reagerte med lettelse da han ble klar over at han slapp tidsubestemt straff, som forvaring er.