39-åringen ble funnet skyldig på alle punkter og dømt til ti års forvaring med en minstetid på sju år. Han anket på stedet.

I dommen tegnes et bilde av en hensynsløs gjerningsmann som brukte grov manipulasjon og hersketeknikk mot sine ofre.

— Tiltalte har nærmest opptrådt ustoppelig, og har heller ikke i nevneverdig grad latt seg stoppe når foreldre har involvert seg og bedt ham slutte å plage deres døtre, heter det i dommen.

— Han har opptrådt med en kolossal intensitet, med flere hundre meldinger til enkelte av de fornærmede. Pågangen tilkjennegir et ukritisk, grenseløst og aggressivt kontaktbehov, heter det videre.

Skyldig i voldtekter

Legen dømmes for å ha lurt 22 jenter og unge kvinner til å sende ham nakenbilder og - filmer av seg selv. Retten fant ham skyldig i voldtekt av fem jenter som ble truet til å sende ham filmer hvor de utførte seksuelle handlinger på seg selv. For tre andre ble han dømt for voldtektsforsøk.

39-åringen var uenig i at det han gjorde var å anse som en trussel. Jentene kunne jo ha skrudd av mobiltelefonen eller latt være å svare, påpekte hans forsvarer, advokat Svein Tømmerdal. Men retten mener bruk av mobiltelefon var skjerpende snarere enn formildende. Ved vanlige voldtekter har fornærmede mulighet til å forholde seg konkret til overgrepet.

— Tiltalte har opptrådt som en skjult gjerningsmann som stadig kom igjen. De fornærmede har aldri kunnet forhold seg til om faren for nye overgrep var over. De visste ikke hvem han var, hvor han var eller når han fremstod igjen. De har levd med en frykt for at foto kunne bli publisert, og har ikke hatt noen kontroll på om overgrep med lignende trussel ville bli fremsatt på ny, skriver retten, og viser til at det er nettopp denne frykten legen spilte på.

— Politiet kan ikke finne meg, det er ikke mulig ... jeg blir bare borte ... men bildene blir aldri borte, skrev han i en melding til en av jentene.

- Drevet av maktmotiv

Utpressingen av rike menn var delvis økonomisk motivert, men bar preg av samme seksuelt motiverte maktutøvelse, ifølge retten. Han viste samme type hensynsløse hersketeknikk da han presset 14 menn for nesten 600.000 kroner.

Legen har innrømmet 11 av de 77 tiltalepunktene, men han ble funnet skyldig på alle punkter. Retten fant imidlertid at det ikke kan bevises at han med vilje lastet ned alle overgrepsbildene som ble funnet på datamaskinen hans.

Retten mener det er fare for at 39-åringen vil begå lignende forbrytelser i fremtiden, og kom derfor til at han må dømmes til forvaring. 39-åringen har dyssosial personlighetsforstyrrelse, er pedofil og har sado-masochistiske trekk, men har liten innsikt i dette selv, var konklusjonen. Dette reagerer 39-åringen sterkt på.

— Han er uenig i denne beskrivelsen, og tar det svært tungt, sier advokat Svein Tømmerdal til NTB. 39-åringen vil anke både bevisvurderingen og lovanvendelsen for skyldspørsmålet og også forvaringsdommen.

Tiltalte var tydelig preget under opplesningen av dommen. Han måtte be om to pauser underveis slik at han kunne samle seg.

Ny runde for jentene

Forsvareren var også uenig i oppreisningen på 1,8 millioner kroner til de 22 jentene og unge kvinnene og erstatningen på 554.000 kroner til mennene. Jentenes bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen sier seg fornøyd med resultatet. Hun hadde bedt om 2,4 millioner kroner i oppreisning.

— For alle de mest alvorlige forholdene fikk vi medhold i kravene, men for noen av de andre ble summen noe mindre. På dette feltet er det ikke så mye rettspraksis ennå, sier hun.

De fleste jentene var i alderen 11-14 år da de først ble kontaktet av legen. Flere av dem var for unge til å vitne i retten, og forklarte seg via dommeravhør. Reiestad Hansen sier de er forberedt på at saken kommer opp igjen.

— Det blir en belastning for dem å gå gjennom alt sammen en gang til, men de var kjent med at det kunne skje, sier hun.