Det viser en ny studie ved Folkehelseinstituttet.

2730 kvinner

— Vi tror den økte sykdomsrisikoen kan ha med stress å gjøre, sier forsker Malin Eberhard-Gran ved Folkehelseinstituttet.

Hun har vært hovedansvarlig for en studie om vold og sykdom som omfatter 2730 norske kvinner i alderen 18 til 40 år. Resultatene viser at 18 prosent eller nesten en av seks rapporterte at de hadde vært utsatt for fysisk vold i voksen alder. 12 prosent hadde blitt presset til samleie og tre prosent hadde blitt tvunget til sex.

Kreft, diabetesog hjertesykdom

Kvinner som hadde blitt utsatt for vold gjentatte ganger, hadde mellom tre og fire ganger så høy risiko for kroppslige sykdommer og symptomer som forventet hos kvinner i en normalbefolkning. De som hadde vært utsatt for både fysisk og seksuell vold, hadde en enda høyere risiko for sykdom med fire ganger så mye plager og sykdommer som forventet.

Blant annet hadde kvinnene oftere vanlige sykdommer som astma, migrene, høyt blodtrykk, diabetes, kreft og skjoldkjertel- og urinveislidelser.

Redsel og stress

Eberhard-Gran tror at disse sammenhengene kan ha med redsel og stress å gjøre.

— Å gå i stadig redsel for nye voldsepisoder, er en kronisk stressituasjon, sier hun.

Annen forskning viser at vedvarende høyt stressnivå kan påvirke ulike organer i kroppen, som hjerte-karsystemet, stoffskiftet og immunsystemet.

— Fastleger bør være oppmerksomme på at vold er forbundet med økt risiko for fysiske symptomer og sykdommer i tillegg til psykiske plager. Hvis man har en pasient med vondt både her og der og i tillegg kanskje har astma og migrene så er det ikke helt feil å lure på om det ligger noe annet bak, sier Eberhard-Gran.

Klar sammenheng

— Vi vet at å være offer for vold øker risikoen for psykiske plager som angst og depresjon. Fra andre studier ser vi at det er nær sammenheng mellom psykiske plager og kroppslige symptomer. På samme måte er dårlig økonomi og økonomiske bekymringer forbundet med fysiske plager.

— Men også når vi ser bort fra depresjon og dårlig økonomi, fant vi at de voldsutsatte kvinnene hadde mer fysiske sykdommer og plager. Jo flere voldsepisoder kvinnene hadde opplevd, desto flere ulike kroppslige symptomer og sykdommer rapporterte de om. Studien viser helt klart at vold øker risikoen for fysiske sykdommer, ikke bare psykiske plager, sier Eberhard-Gran.

Studien er utført i samarbeid mellom professor Berit Schei ved Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, professor Anne Eskild ved Akershus universitetssykehus og Malin Eberhard-Gran ved Folkehelseinstituttet.

SAMMENHENG: Studien viser at jo flere voldsepisoder kvinner har opplevd, desto flere ulike kroppslige symptomer og sykdommer rapporterer de om, sier forsker Malin Eberhard-Gran ved Folkehelseinstituttet.ARKIVFOTO: KRISTIAN HELGESEN, SCANPIX
Helgesen, Kristian