Ifølge en undersøkelse oppgir nesten 1 million personer at de selv har sett eller hørt barn bli utsatt for overgrep fra voksne. Tallet øker til 1,4 millioner når man tar med overgrep utført av andre barn eller ungdommer.

Men bare 22 prosent av vitnene har meldt overgrepene til politiet eller barnevernet, viser undersøkelsen, som er utført av Synovate MMI for Redd Barna.

– Hvis barna i tillegg vet at voksne vet, men ikke gjør noe, så er det en enorm ekstrabelastning, sier generalsekretær Gro Brækken i Redd Barna til Dagsavisen.

Organisasjonen regner med at mellom 100.000 og 200.000 barn i Norge opplever ulike typer overgrep.