Nettsiden for å hjelpe foreldre som trenger å friske opp egne regneferdigheter.

— Vi regner med at rundt 300.000 voksne nordmenn har en så dårlig tallforståelse at de vil ha problemer med å henge med på den matematikken barn fra fjerdeklasse og oppover må arbeide med på skolen, opplyser Elin Bjørnsson, informasjonsrådgiver ved den nasjonale voksenopplæringen VOX til NRK.

Regnehjelpen.no er et nettsted der man både kan friske opp egne regneferdigheter og samtidig få oversikt over hva barn i grunnskolens 4. til 7. trinn egentlig skal kunne.