Dette er tallmateriell for «feil» farskap i parforhold som både Rettsmedisinsk institutt i Norge og Rettsmedisinalverket i Sverige oppgir som sannsynlige.

Avslørt ved donasjon

Det er dramatiske avsløringer ved donasjon av organer fra familiemedlemmer som har fått signallampene til å blinke. Ved slike donoroperasjoner er det nemlig avslørt at i hele 10 prosent av tilfellene kunne ikke den oppført barnefar i et parforhold være den biologiske faren. Det måtte være en «annen».

— Vi er kjent med at professor Bertil Lindholm ved Rettsmedisinalverket i Linköping, Sverige, anslår at inntil fem prosent av barna vokser opp med «feil» far. Selv om dette høye tallet ikke dokumenteres er det kanskje ikke et umulig anslag for situasjonen også i Norge, sier seksjonsleder Margarethe Stenersen ved Rettsmedisinsk institutt (RI) til Bergens Tidende.

Farskapssaker på løpende bånd

Hvert år kommer ca. 1300 farskapssaker inn til DNA-sjekk ved RI. Flere titall av disse mennene blir frikjent for farskap gjennom DNA-test.

Men mørketallene for farskap kan være svært høye. Hvert år blir en stor gruppe menn avvist av rettsapparatet når de ber om å få prøve sitt farskap for retten.

— Begrunnelsen for rettens avslag for rettslig prøving av farskap er oftest at menn ikke kan dokumentere god nok grunn for at de tviler på at de er biologisk far, sier seksjonsleder Stenersen til Bergens Tidende.

— I en gruppe på 217 DNA-tester i fjor, der begge parter var enige om at de ville finne ut av farskapet til barnet «sitt», ble ca. 50 menn sjekket. De var likevel ikke faren til barnet, sier Stenersen.

Laila Dåvøy endrer praksis

I et høringsutkast til endring av barneloven foreslår barneminister Laila Dåvøy at mannen ikke lenger skal måtte dokumentere sannsynlighet for at han ikke kan være biologisk far for å få sitt farskap rettslig prøvet. Høringsfristen går ut 10. april.

— Dersom Stortinget går inn for regjeringens forslag betyr det at farskapssaker blir tatt opp i rettsapparatet uten at mannen trenger dokumentere at han tviler. Han kan bare kreve at saken prøves, sier Stenersen.