NTB

Blant ikke-samer er antallet som ønsker å legge ned Sametinget fordoblet siden 1994, fra 23 til 43 prosent, ifølge undersøkelsen.

Men også blant samer som er registrert i samemanntallet kan det spores en økt skepsis til Sametinget. I 1994 ønsket 7 prosent av de manntalsførte samene å legge ned Sametinget. I 2001 er det tilsvarende tall økt til 11.

Undersøkelsen viser også at skepsisen til Sametingets politiske arbeid har økt markant i tidsrommet 1994 til 2001.

I 1994 var det 36 prosent som mente at Sametinget arbeidet med "lite viktige saker". Dette tallet er økt til 61 prosent i 2001. Færre manntallsførte samer enn i 1994 mener i dag at Sametinget bør ha forvaltningsansvar for reindriften.