Sjåføren hadde kjørt 26 av de 28 siste timene og i tillegg forsøkt å forfalske vogntogets dokumenter da han ble tatt på Innhavet i Hamarøy kommune i Nordland under en UP-kontroll i helgen.

— Dette er kanskje norgesrekord i overtredelse av bestemmelsene om kjøre- og hviletid for tyngre kjøretøyer. Jeg har aldri hørt om tilsvarende, sier UP-leder Ove Dag Nilsen i Nordland til Nordlandsposten. Ifølge regelverket skal en sjåfør ta pause etter å ha kjørt fire timer sammenhengende.