Flere av dem som ble skuddskadet på Utøya har gitt tilbakemelding til sine bistandsadvokater om at de ikke vil klare å vitne med Anders Behring Breivik til stede i samme rom.

Det bekrefter koordinerende bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen overfor bt.no.

— Dette gjelder særlig de hardest skadde. Vi har tatt dette opp med retten, og fått en foreløpig tilbakemelding fra forsvarerne om at Breivik er villig til å sitte på bakrommet mens de forklarer seg, sier hun.

- Fullt forståelig

Vitneboksen i rettssal 250 er plassert kun tre meter fra tiltalebenken der Anders Behring Breivik sitter.

— Det er fullt forståelig at enkelte ønsker å forklare seg uten tiltalte til stede. Dersom Breivik skullle finne på å si nei, har vi mulighet til å be om rettens kjennelse for å få ham ut av salen, sier Larsen.

Retten kan i medhold av straffeprosessloven beslutte at en tiltalt skal forlate rettssalen blant annet dersom hensynet til fornærmede eller vitnet tilsier det.

- Har tenkt tanken

Oslo tingrett har på forhånd lagt opp til at den terrortiltalte kan følge det som skjer i hovedsalen fra et tilstøtende rom dersom det skulle bli nødvendig.

— Vi har tenkt tanken, og det vil være mulig for tiltalte å følge saken i et rom med TV-overføring, sier sorenskriver Geir Engebretsen i Oslo tingrett.

Ut allerede i morgen

Denne uken vil nærmest i sin helhet bli viet gjennomgangen av 69 obduksjonsrapporter fra Utøya, men i morgen er det lagt opp til at tre av dem som var på øyen 22. juli i fjor, skal vitne for retten.

Dermed kan det bli aktuelt å sende Breivik ut allerede i morgen.

I neste uke vil retten få høre vitneprovene til de mange av dem som overlevde massakren med til dels store skuddskader.

Til sammen 33 personer ble skuddskadet på Utøya, og har status som fornærmet i saken.