Mange av de spurte i undersøkelsen som MMI har gjennomført for en arbeidsgruppe ledet av politiinspektør Ole Johan Strømman i Justisdepartementet, forklarer at de frykter represalier og ubehageligheter ved å møte i retten, skriver Aftenposten.

– Det er alvorlig når to av fem ikke melder fra om kriminalitet de er øyenvitner til, sa justisminister Knut Storberget (Ap) da han fikk overlevert forslagene mandag.

Arbeidsgruppen foreslår at vitner kan få større trygghet ved at det opprettes rådgivningskontorer i alle landets 27 politidistrikter.

I tilknytning til kontorene foreslår gruppen å opprette et grønt telefonnummer der vitner skal få hjelp til å skaffe alt fra politibeskyttelse til praktiske opplysninger om hva som venter dem i rettssalen.

Ifølge undersøkelsen er det lettest for vitner å melde fra anonymt, og gruppen foreslår derfor anonym SMS-tipsing som et tiltak. Særlig ungdom reserverer seg mot å vitne. Det samme gjelder visse innvandrergrupper. Derfor foreslår arbeidsgruppen økt satsing i skolen for å fremheve den lovpålagte vitneplikten.

– Vitnene er selve hjørnesteinen i straffeprosessen. Kriminalteknikerne kan ikke med sine tause spor oppklare sakene alene. Et DNA-funn forteller bare at personen har vært i berøring med en gjenstand på åstedet, sier Storberget.

Han er overbevist om at flere saker vil bli oppklart dersom vitner får trygghet til å stå fram. (©NTB)