Under avhøret av den andre av de to tidligere føringsoffiserene, kom førstestatsadvokat Lasse Qvigstad og forsvarer Atle Helljesen ut fra det lukkede møtet i Berlin og bekreftet at ingen av vitnene kjente eller kjente igjen Stein Viksveen.

Viksveen selv følte seg vel til mote etter at det første av tirsdagen Stasi-vitner var blitt avhørt i flere timer ved en lokal domstol i Berlin.

— Jeg føler meg enda bedre enn i går, men vi er jo ikke ferdige med dette, sa Viksveen til NTB, da avhøret var over. Da gjensto fortsatt et vitneavhør, men heller ikke dette vitnet kjente til Viksveen.

Ett av vitnene som avga rettslig forklaring tirsdag, var tidligere Stasi-oberst Edgar Gladitz. Det var ventet at det siste avhøret tirsdag først ville være ferdig tidligst ved 19-tiden. Mandag ble tre tidligere analytikere i Stasi avhørt.

Viktig vitne Edgar Gladitz som forklarte seg tirsdag, var oberst og sjef for Skandinavia-avdelingen i Stasis etterretningsdivisjon HVA (Hauptvervaltung Aufklärung) fram til 1978.

Han har tidligere benektet ethvert kjennskap til Stein Viksveen og avviser at Viksveen var identisk med agenten Lanze, uten å benekte at Lanze har eksistert.

Gladitz ville tirsdag få sin tidligere politiforklaring opplest. Han skulle deretter bli spurt av dommeren om han står ved forklaringen, og deretter bli stilt spørsmål fra Qvigstad og Viksveens forsvarer Atle Helljesen.

Forstår Helljesen Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad sier i en kommentar til forsvarer Helljesens klager over vanskelige arbeidsvilkår at han forstår det, men ikke selv synes riktig det samme.

— Jeg har forståelse for det aspektet. Selv synes jeg det går greit, sier han om det forhold at retten administreres på tysk, et språk Helljesen ikke synes han behersker tilfredsstillende. Alt som sies må derfor oversettes.

Qvigstad sier at det ikke er han som har bestemt rekkefølgen på vitnene, og at det ikke ligger noen bestemt taktikk fra påtalemyndighetens side bak rekkefølgen på vitneavhørene.

— Vi har bare overrakt retten en liste over navnene på dem vi ønsker avhørt, sier han.

NTB