Målet med denne nedbemanningen og omorganiseringen er å spare minst 200 millioner kroner innen utgangen av 2010.

– Vi driver for dyrt og trenger å kutte kostnader. Kostnadene stiger, konkurransen øker, og vi må levere produktene til en lavere pris, sier informasjonsdirektør Ole Irgens til NTB.

Han opplyser at selskapet har en kostnadsbase på cirka 1,5 milliarder kroner og 1.150 ansatte – derav 550 i Bergen, 450 i Trondheim og 150 i Oslo.

– Ingen oppsigelser

De ansatte ble onsdag informert om innsparingstiltakene og omorganiseringen. Konsernet har gitt løfte om at ingen skal bli oppsagt.

– Vi skal få dette til uten oppsigelser av fast ansatte, sier Ole Irgens.

Men han gjør det klart at antall vikarer skal reduseres. Det betyr trolig at mange mister jobben når vikariater utløper. Ellers er det meningen å benytte virkemiddelpakker, å gi tilbud om jobb andre steder i konsernet, og å tilby sluttpakker og førtidspensjonering.

Ennå er det ikke avgjort hvordan nedbemanningen skal fordeles på de tre avdelingene. Dette blir først klart i neste uke.

Til Bergen

Opplysningene hittil tyder på at sparetiltakene vil bli mest merkbare ved Vitals avdeling i Trondheim. Dette har sammenheng med at 50 stillinger – uavhengig av den generelle nedbemanningen – skal overføres til Bergen som ledd i en effektivisering av driften.

Ole Irgens opplyser at dette handler om å oppnå en kostnadseffekt ved å samle like funksjoner i konsernet på samme sted. Funksjonene oppgjør – det vil si utbetalinger – og kundeservice skal samles i Bergen. I Trondheim skal Vital Forsikring beholde fagmiljøet for innskuddspensjon og driftsmiljøet for ytelsespensjon og personalforsikring. De ansatte ved avdelingen i Oslo arbeider i hovedsak med salg og markedsføring.