EYSTEIN RØSSUM

ARVID BERENTSEN

Først etter at Stavanger tingrett og dommer Helge Bjørnestad før helgen fikk seg forelagt et sterkt kritisk brev fra Europarådets torturovervåkningskomite, fjernet politiet i går lenkene.

I brevet heter det at «den systematiske bruken av fotlenker kan ikke være berettiget og bør opphøre». Fotlenkene, kombinert med rutinemessig bruk av håndjern, lange perioder i isolasjon, stripping to ganger daglig under rettsforhandlingene, konstante cellebytter og transportvansker, har allerede gitt flere av de tiltalte klart forverret mental helse, skriver komiteen.

Kritikken fra torturkomiteen ble kjent etter at John Christian Elden, en av forsvarerne i Nokas-saken, fikk tak i brevet i forrige uke.

Politi og påtalemakt har derimot kjent til kritikken helt siden 10. oktober, uten at det fikk konsekvenser. Da ble det mye omtalte brevet lest opp av torturdelegasjonens leder, Ales Butala, under et avsluttende møte med norske myndigheter før komiteen dro hjem. Dette går klart frem av brevet, og bekreftes også av torturkomiteens sekretariat. Den skriftlige versjonen ble oversendt først en drøy måned senere, 20. november.

– Teksten ble lest opp under et avsluttende møte 10. oktober, før vi forlot Norge. Et 20-talls representanter for norske myndigheter var til stede, blant andre riksadvokat Tor-Aksel Busch og høytstående representanter for politimyndigheten, sier Muriel Iseli i torturkomiteens sekretariat i Strasbourg.

Også daværende justisminister Odd Einar Dørum var til stede, men forlot ifølge Iseli møtet før det var ferdig.

– Det er sterkt kritikkverdig, for å si det mildt, at riksadvokat og politimyndighet ikke tok til seg denne harde kritikken da de fikk den fremført i oktober, sier advokat Elden.

Allerede under Nokas-sakens første dag protesterte han mot lenkebruken, den gang uten å få medhold av retten.

Killengren til stedePolitidirektør Ingelin Killengreen var til stede i møtet som Europarådets torturovervåkningskomite hadde med norske myndigheter mandag 10. oktober. Hun videreformidlet de kritiske merknadene komiteen hadde om fotlenkebruk til ledelsen i Rogaland politidistrikt. Men selv om politiet allerede for to måneder siden var klar over kritikken mot fotlenkebruken i Nokas-saken, valgte man å videreføre dette sikkerhetstiltaket frem til i går.

Politimester Olav Sønderland i Rogaland politidistrikt mener ikke møtet for to måneder siden skulle medført umiddelbar avskaffelse av fotlenkene:

– Det dreide seg om en muntlig tilbakemelding fra komiteen. Det var en total mangel på informasjon om hvorfor man fant fotlenkebruken uakseptabel, og vi ville avvente en nærmere begrunnelse. Vi vurderte også situasjonen slik at komiteen ikke hadde påpekt noe brudd på noen regler vi plikter å følge, sier Sønderland.

Han viser også til at forsvarerne i Nokas-saken tok opp spørsmålet om fotlenkebruk i oktober, og til at retten da besluttet at sikkerhetstiltaket kunne videreføres.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch deltok også i møtet for to måneder siden.

– Det ble, slik jeg ser det, gitt tilbakemelding om én ting som angår påtalemyndigheten. Dette temaet har vi allerede sendt et brev til statsadvokatembetene og politimestrene om. Vi har ikke gjort vurderinger i forhold til fotlenker eller andre sikkerhetstiltak i Nokas-saken, sier Busch.