Men bedriften meldte ikke fra til myndighetene slik regelverket tilsier.

Liv kan ha gått tapt på grunn av forurensning i produksjonsprosessen hos Snøgg.

Bakterien Pseudomonas aeruginosa var onsdag påvist hos så mange som 133 pasienter. Denne bakterien er også påvist i produksjonssystemet hos Snøgg Industri AS, viser en rapport fra Sosial— og helsedirektoratet som ble offentliggjort onsdag.

Dødsfall

Selv om årsakssammenhengen foreløpig ikke er kartlagt, kan flere pasienter ha dødd på grunn av bakterien som de kan være smittet av via munnpenslene. Dette gjelder særlig pasienter som var svært svake i utgangspunktet.

For tre år siden kontaktet Snøgg Næringsmiddeltilsynet i Vest-Agder fordi de hadde fått tilbakemelding fra helsevesenet om at munnpenslene var misfarget.

— Vårt oppdrag var å finne ut om det fantes bakterier på munnpenslene som kunne føre til misfargingen, sier Gjermund Bø, leder i Næringsmiddeltilsynet i Vest-Agder til NTB.

Ifølge Bø var bakteriene de oppdaget den gang ikke sykdomsframkallende.

(NTB)