• hvis du er våken fra morgenen til klokken to om natten har du en promille på 0,5 prosent i blodet, selv om du ikke har drukket alkohol?
  • hvis du går rundt uten å sove, viser blodprøvene en promille på 1.0! Og du har fremdeles ikke drukket en dråpe.
  • en av fem skoleelever i USA sovner på skolen minst én gang i uken.
  • hvis du sover fire timer presterer du dårligere en om du sover seks timer, og enda dårligere enn ved åtte timers søvn.
  • 200.000-400.000 bilulykker i USA hvert år trolig skyldes at folk er søvnige.