• Ekteskapet ble inngått etter at UDI traff vedtak om utvisning. Slike ekteskap tillegges mindre vekt, sier Ketil Larsen, nemndleder i Utlendingsnemnda (UNE).

Hvert år behandler Utlendingsnemnda flere saker som gjelder ulovlig opphold i Norge. I noen av sakene har vedkommende inngått ekteskap for å få bli i Norge. Han har derfor liten sympati med Gulcan Nilsens situasjon.

— Flere års ulovlig opphold i Norge er et alvorlig brudd på Utlendingsloven, sier han til Bergens Tidende.

Han viser til at kvinnen i 1998 søkte om arbeidstillatelse og familiegjenforening med sin tidligere ektefelle. Søknaden ble avslått.

Krever spesielle forhold

I 2002 traff UDI vedtak om utvisning og UNE opprettholdt vedtaket etter at saken ble klaget inn for nemnda i 2003. En norsk domstol har også vurdert utvisningsvedtaket som gyldig.

— Når det først foreligger et utvisningsvedtak blir spørsmålet om det skal oppheves. Det skal helt ekstraordinære forhold til for at så skal skje. For eksempel at personen har langvarige familiebånd og felles barn med ektefellen, forklarer Larsen.

— Kvinnens familie hevder at hun ikke kan reise tilbake til Tyrkia og landsbyen hun kommer fra?

— Siden dette ble vurdert av domstolen, har det ikke vært behandlet i denne omgang, sier Larsen.

— Ekteparet Nilsen har blitt svært knyttet til hverandre. Hvordan kan dere skille dem slik situasjonen er?

— Oppholdstiden har vært på ulovlig grunnlag, og derfor tillegges den ikke vekt.

Utestengt i to år

UNE mener kvinnen bør reise ut av landet og søke om familiegjenforening om to år når karantenetiden er utløpt.

— Hun blir ikke utestengt på livstid. Hun har god mulighet til å få innvilget familiegjenforening om to år. Det skal straffe seg å oppholde seg ulovlig i Norge sier Ketil Larsen.

Ifølge tall fra UDI har det vært en stor økning i utvisninger fra Norge som skyldes brudd på Utlendingsloven.

I 1998 ble 101 mennesker utvist. Det har økt jevnt og trutt gjennom 90-tallet og var i 2002 og 2003 økt til henholdsvis 426 og 570 utviste personer.

Tallet på familiegjenforente personer har vist en dalende tendens. I 2003 ble det gitt 10.469 tillatelser til familiegjenforening, mens det var hele 14.607 saker i 2002 og 12.142 i 2001.