For åpne kameraer viste Norges elitesoldater hva de kan, før en ny avreise til Afghanistan.

Skyting innendørs med skarp ammunisjon, demonstrasjon av pågripelse av talibanopprørere og realistisk landsetting av soldater fra helikopter var blant de ferdighetene som de profesjonelle soldatene i Forsvarets Spesialkommando/Hærens Jegerkommando demonstrerte for et utvalgt pressekorps onsdag.

– Det er første gang vi velger å gi pressen innblikk i hvordan spesialstyrkene arbeider. Vi har sett at for mye hemmelighold skaper mystifisering og mistenkeliggjøring. Vi kan vise mye, men det er svært viktig at vi holder identiteten til soldatene hemmelig, sier forsvarssjef Sverre Diesen til NTB.

Har drept

I Rena leir i Hedmark trenes de mest spesialiserte soldatene Forsvaret utdanner og som utgjør Norges bidrag til NATOs innsats i Afghanistan. Styrkene trenes for å drepe, noe de også har gjort under tjenesten i Kabul-området det siste halve året. Hvor mange opprørere som er drept i trefninger, vet man ikke. Risikoen for å gå tilbake til trefningspunktet i etterkant er for høy.

– Vi vet ikke hvor mange liv som er gått tapt. Jeg vil heller ikke tallfeste hvor mange trefninger den norske styrken har vært involvert i, sier lederen for FSK, oberst Torgeir Gråtrud til NTB.

Han poengterer imidlertid at det bare er opprørere som er drept, og at ingen sivile liv har gått tapt under den siste utplasseringen i Afghanistan. At tjenesten ikke er ufarlig for norske soldater, ble bevist da løytnant Tor Arne Lau-Henriksen (33) ble drept under en skuddveksling under et oppdrag i Logar sør for Kabul 23. juli i år.

Spesielt

Gråtrud erkjenner at det er spesielt at pressen slippes inn bak gjerdene til spesialkommandoens område i Rena leir. Som leder er han opptatt av å verne om deres sikkerhet. Nøye instruksjoner gis pressekorpset om at ingen ansikter skal vises og ingen navn nevnes.

– Som sjef er jeg opptatt av at gutta og familiene deres skjermes slik at det er mulig for dem å gå på Aker Brygge uten å føle seg truet. Vi vet at om vi tar livet av noen i Afghanistan, så er det blodhevn som gjelder, sier Gråtrud som selv har tjenestegjort i landet to ganger.

Hvert år tas mellom 10 og 15 nye soldater opp i FSK. Det er over 400 som søker. Flesteparten kommer fra Forsvaret etter endt førstegangstjeneste og er interessert i tjenesten som varer i sju år i første omgang. Totalt hvor mange som utgjør FSK vil ingen i Forsvaret kommentere.

Får skryt

Rapportene om den norske styrkens innsats har gått helt til topps i NATO, som har gitt honnør til Forsvaret for innsatsen i Afghanistan. Ifølge forsvarssjefen er norske spesialstyrker, sammen med styrker i en liten gruppe av land, med i den øverste divisjonen av spesialstyrker.

Både lederen av kommandoen og Diesen påpeker at det er viktig med en viss grad av hemmelighold, men sier det har vært problematisk at mytene og ryktene har begynt å vokse rundt organisasjonen.

– For mye hemmelighold skaper grunnlag for spekulasjoner, og det gjør det faktisk politisk vanskeligere å bruke styrken. Å åpne litt opp kan også være god reklame og vise at vi i Norge er i stand til å generere styrker på et høyt internasjonalt nivå, sier Diesen.

LETTER PÅ SLØRET: For første gang gir Forsvaret pressen innblikk i hvordan spesialstyrkene arbeider.
Cornelius Poppe
SJEF: Oberst Torgeir Gråterud er sjef for spesialstyrkene.
Cornelius Poppe
HELIKOPTERLANDSETTING: Landsetting av soldater fra helikopter var blant ferdighetene soldatene i Forsvarets Spesialkommando/Hærens Jegerkommando demonstrerte for et utvalgt pressekorps onsdag.
Cornelius Poppe