• Alvorlig, men ingen grunn til panikk, forsikrer helsemyndighetene.

Folkehelseinstituttet har oppdaget en endring på viruset, en såkalt mutasjon.

Går på lungene

Laboratorieprøver fra 70 pasienter er undersøkt, hvorav åtte pasienter er døde. Totalt er det funnet mutasjon hos tre av pasientene. To av dem er døde, mens den tredje er frisk igjen etter å ha vært innlagt med alvorlig sykdom.

Laboratorieprøvene ble tirsdag sendt til Verdens helseorganisasjons referanselaboratorium i London, hvor det ble bekreftet en mutasjon. Det betyr at det opprinnelige viruset har endret seg noe.

Det nye muterte viruset trives best lenger ned i luftveiene enn det opprinnelige. Det slår seg ned i lungene til pasientene, noe som betyr mer alvorlig sykdom enn ved det opprinnelige viruset, som først rammer i halsen og de øvre luftveiene.

— Vaksine og Tamiflu virker fortsatt

Siden det nye viruset er i lungene og bare er oppdaget hos pasienter som har vært innlagt på sykehus, regner ekspertene med at det er mindre smittsomt enn det som har rammet de aller fleste som er smittet hittil.

— Både vaksinen og Tamiflu som behandling vil virke også på denne varianten av viruset, sier direktør Geir Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet.

Det muterte viruset som nå er oppdaget i Norge, er også funnet i andre land.

— Vi har funnet det muterte viruset hos to av de første pasientene som døde her i landet. Det betyr at dette viruset har vært i omløp i Norge helt siden pandemien startet. Derfor venter vi ingen stor endring i situasjonen fremover, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

— Kan viruset endre seg enda mer slik at vaksinen og eventuelt Tamiflu ikke lenger virker?

— Det er en teoretisk mulighet for det, men vi tror ikke vi står overfor en mer alvorlig og dramatisk pandemi nå. Dagens situasjon gir ingen grunn til panikk, sier Larsen.

— Behandlingen startet for sent

Helsemyndighetene undersøker 15 døde pasienter, blant annet for å få svar på hvorfor Norge har hatt forholdsvis mange døde. Man har ikke funnet noe som motsier den tidligere antagelsen, som er at det høye antallet skyldes at smitten kom tidlig til Norge.

Gjennomsnittsalderen på de døde er 30 år. Det er omtrent like mange kvinner som menn, og nesten alle tilhører en risikogruppe. Ingen av de døde er vaksinert. Bare fire har fått Tamiflu, og først etter fem-seks dager.

— Behandlingen er startet altfor sent. Vi vet ennå ikke om noen av dem har vært i kontakt med helsetjenesten før de ble lagt inn på sykehus. Dette undersøker vi nærmere, sier Larsen.

Færre vil bli alvorlig syke

Bare 2 av de 23 dødsfallene som knyttes til svineinfluensaen, gjelder mennesker som var helt friske fra før. Alle de andre hadde en underliggende sykdom som økte risikoen for alvorlig sykdom ved influensa, opplyser Folkehelseinstituttet på nettstedet pandemi.no.

— Når folk i risikogruppene er ferdig vaksinert, regner vi med at færre blir alvorlig syke av svineinfluensa, sier helsedirektøren. Han mener tidligere prognoser over hvor mange som blir alvorlig syke, kan nedjusteres.

Endrer rådet om sykefravær

Hittil har helsemyndighetene bedt folk holde seg borte fra jobb eller skole i syv dager etter at de merket de første symptomene på svineinfluensa.

Nå endres fraværsrådene.

— Heretter er anbefalingen at man skal holde seg hjemme i sykdomsperioden, pluss 24 timer. Det betyr at mange kan gå tilbake til jobb, skole eller barnehage etter tre-fire dager, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

Nå kommer vaksinen til eggallergikere

Folkehelseinstituttet mener pandemien er på retur i Norge for denne gang. Men over er den ikke.

— Vi regner med at det kommer en ny bølge i løpet av vinteren, sier Larsen.

Neste uke kommer 1000 doser med vaksine som kan tas av eggallergikere, fra Østerrike, opplyste helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen på pressekonferansen i dag.

Den vanlige vaksinen kommer det også stadig mer av, så helsemyndighetene tror nå at alle som ønsker det vil være vaksinert i god tid før jul.

Prøver viser at viruset har mutert. FOTO: SCANPIX