Det aktuelle viruset er en variant av humant papillomavirus (HPV) kalt HPV 16. Undersøkelser antyder at viruset smitter svelg og luftveier gjennom seksuell kontakt.

— Mange som blir smittet med HPV, får antistoffer mot viruset i blodet. Vi fant at mennesker med slike antistoffer hadde betydelig økt risiko for kreft i hode og hals sammenlignet med mennesker som ikke hadde slike antistoffer, sier lege Jon Mork ved Kreftregisteret til Dagens Medisin. Mork har ledet forskningsprosjektet.

Blodprøver fra nærmere 900.000 kvinner i Norge, Finland og Sverige utgjør datagrunnlaget for undersøkelsen som nå offentliggjøres i det prestisjetunge tidsskriftet New England Journal of Medicine.

Mork mener de skandinaviske landenes fullstendige kreftregistre gir unike muligheter til forskning.

— Mange er nok ikke klar over at data fra Kreftregisteret kan brukes til forskning som dette, som kan ha betydning langt ut over landets grenser, sier han.(NTB)