Det viser tall fra Havforskningsinstituttet. De mener også at epidemien som har herjet nordsjøområdet nå ser ut til å være over.

I tillegg til steinkobber ble også 600 havert drept av det samme viruset.

Viruset som dreper selene, kalles Phocine Distemper Virus (PDV) — kjent som "hvalpesykevirus" hos andre pattedyr. Det er samme type virus som herjet selkoloniene i 1988.

Vestlandet neste

I 1988 drepte viruset mer enn 60 prosent av selene i Skagerrak, men først året etter ble selkoloniene langs kysten av Vestlandet og Midt-Norge rammet. Forskerne vet ikke om det samme kommer til å skje igjen.

Sverige hardest rammet

I Oslofjorden er det bekreftet 878 døde sel, men uoffisielle rapporter tyder på at ca 1 200 skrotter drev i land, viser tallene fra Havforskningsinstituttet. Forskerne antar at en del av de døde dyrene har drevet over grensen fra større selkolonier i Bohuslän. I Sverige døde mer enn 4 000 sel.

Tellinger i Oslofjorden før, under og etter seldøden i år tyder på at det var en betydelig reduksjon i antall sel på begge sider av fjorden.

Undersøker forurensning

Forskere fra de berørte nordsjølandene møttes i Nederland 30. november for å drøfte årsakene til og virkningen av virusepidemien. Norske forskere deltok ikke på møtet.

Forskerne laget et sett anbefalinger om forskning og samarbeid som på lang sikt kan bidra til økt kunnskap om massedød i bestander av ville dyr. De vil også se på om sykdomsutbruddene skyldes forurensning.

Epidemien som herjet selkoloniene rundt Nordsjøen i sommer og høst tok livet av 22.000 stienkobber. (Foto: Havforskningsinstitutt)