Den nye maksimumsgrensa for å lagre båt i Norge for utlendinger vil nå i praksis bli to år. Toll— og avgiftsdirektoratet sender et endringsforslag som skal på høring i slutten av august.

— Vi foreslår at man skal få lov til å lagre båten sin hvor som helst i landet, også utenom Tollvesenets lagringssteder. Man må på forhånd søke Tollvesenet om å få det godkjent, sier underdirektør i Toll- og avgiftsdirektoratet Louise Holtoug Amundsen til Dagens Næringsliv.

En historie som har vært medvirkende til regelendringene, er svenske Kjell Olssons seiltur langs den norske kysten for tre år siden. Fra 2008 til 2009 lå båten ankret i Mo i Rana, fordi familien ikke rakk å seile gjennom hele norskekysten, og måtte dele turen i to. Det kostet ham til sammen 300.000 kroner i toll- og advokatutgifter.

— Vi skal fortsatt føre kontroll, men vi vil prøve å gjøre det mer turistvennlig. På den måten kan utlendinger seile i Norge gjennom flere sesonger, slik at de kan få sett den fantastiske kysten vår, sier Holtung Amundsen.

Tidligere har regelen vært at utenlandske båteiere kan parkere båten i maks seks uker, eller utover denne tiden på godkjente tollagre.