Ifølge Transportøkonomisk institutts Gjesteundersøkelse for vinteren 2001 representerte disse utlendingene nærmere 3,5 millioner gjestedøgn — det vil si at de bodde i Norge mellom seks og sju dager.

I alt kom det 1.148.000 utlendinger til Norge i vinterferiemånedene, og det er 35.000 færre enn i de samme månedene i fjor. 366.000 av dem var på dagsbesøk - 14.000 færre enn i fjor.

Forretningsfolk

Vel 238.000 av hotellankomstene var folk på forretningsreise i Norge. De sviktet med vel 18.000 ankomster, noe som betyr et minus på 7 prosent i et marked som ellers representerer 30 prosent av totaltrafikken. Og hver forretningsgjest bruker å overnatte mellom fire og fem netter.

Nabolandene viktigst

Det er nabolandene Danmark og Sveige som er de desidert viktigst e markedene for de overnattingsstedene som om vinteren har ferie- og fritidstrafikk. Trafikken fra Danmark gikk ned hele 6 prosent til 1.332.000 overnattinger. Det svenske markedet hadde en litt annen utvikling, og man kunne registrere en 1 prosent økning til 784.000 overnattinger.

Tyskland er også på vinterstid det desidert største turistmarkedet utenfor Norden, og derfra var svikten sist vinter på 9 prosent - fra 489.000 overnattinger i fjor til 445.000 overnattinger i år.

Imidlertid er det vesentlige lyspunkter i dette vinterferiebildet. Storbritannia - det fjerde største markedet - økte i år med 15 prosent til 243.000 overnattinger. Men ennå er det nærmere 140.000 overnattinger som skal til før det britiske vintermarkedet kommer opp på 1999-nivået.