–Denne pausen er nok en fordel både for ulven og jegerne, sier informasjonsrådgiver Jostein Sandvik ved Statens naturoppsyn.

Jaktlaget bestående av 12 mann og sporhunder søkte mandag i et område hvor et elgkadaver ble funnet søndag, men så ikke snurten av ulvene.

–De så ferske spor tidlig på morgenen, men ulven må ha gått ut av området. Det ble ikke jaktet med helikopter i dag, men det kan bli aktuelt senere, sier Sandvik.

Av de sju ulvene i Atndalen har jegerne fellingstillatelse på seks ulver. Den første ulven i Atndalsflokken ble skutt forrige mandag fra 100 meters hold. Fredag fortsetter jakten, som må være avsluttet inne 6. april.

–Jeg kan garantere at det ikke vil bli jaktet de neste tre dagene. Det er mulig det blir noe sporing onsdag og torsdag for å forberede jakten fredag, sier Sandvik.

Grunnen til pausen i jakten er at flere av jegerne skal delta på et møte om dokumentasjon av rovdyrskader. Dessuten er det vinterferie i området og stor aktivitet på hytter og i utmarken.

NTB